Ważność skierowania na badania

0
2746
Ważność skierowania na badania

Do wykonania badań w ramach refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) niezbędne jest odpowiednie skierowanie. Otrzymać je możemy od lekarza, z którym mamy podpisaną umowę, lecz z reguły skierowanie wypisują lekarze podstawowej opieki zdrowotnej ( lekarz POZ) lub lekarze specjaliści. Dotyczy to wystawiania skierowania na badania diagnostyczne, na leczenie uzdrowiskowe, na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz na długoterminową opiekę. Z doświadczenia wiemy, jak to zwykle wygląda wykonanie zleconych badań. Często zdarza się, że pomimo otrzymanego skierowania, odkładamy termin z dnia na dzień, aż dochodzimy do momentu, gdy nie wiemy, czy skierowanie jest jeszcze ważne. Co w takiej sytuacji mamy robić? Czy otrzymane skierowanie na badania ma jakąś ważność? Jeśli tak, to kiedy ją traci?

Przydatność skierowania na badania – jak to wygląda?

Na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Zdrowia znajdziemy następującą informację w tej sprawie:

„Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.”

Ważność skierowania na badania

Co to oznacza dla pacjentów Narodowego Funduszu Zdrowia? Skierowanie na badania nie ma określonego terminu ważności i jest ono ważne dopóki nie zostanie zrealizowania. Jak również traci ważność w chwili, gdy ustała przyczyna jego wystawienia. Dlatego też nie musimy się martwić, że przydatność otrzymanego skierowania minie, a badanie nie zostanie zrealizowane.

Wyjątek stanowią:

 • skierowania na leczenie uzdrowiskowe – ważne tylko osiemnaście miesięcy, termin liczony jest od dnia jego wystawienia
 • skierowania na rehabilitację leczniczą – swoją ważność traci jeśli nie dokonamy rejestracji w zakładzie rehabilitacji w terminie trzydziestu dni od dnia wystawienia.
 • skierowania do szpitala psychiatrycznego – wydawane są w dniu badania i jego ważność kończy się po upływie czternastu dni.

A do jakich lekarzy specjalistów można udać się bez skierowania?

Myślę że warto wiedzieć, że nie wszędzie potrzebne nam jest skierowanie. I tak na przykład skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika
 • dentysty
 • wenerologa
 • onkologa
 • dermatologa
 • okulisty

Komu nie jest potrzebne skierowanie na badania?

Jak w wielu przypadkach, tak i tutaj istnieją pewne wyjątki od ogólnie przyjętych zasad. Dotyczy to tylko szczególnych przypadków, kiedy od pacjentów nie wymaga się skierowania na badania, a zaliczają się do nich między innymi:

 • osoby zakażone wirusem HIV
 • kombatanci – byli żołnierze, partyzanci lub uczestnicy ruchu oporu
 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby represjonowane – ofiary represji wojennych i okresu powojennego
 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • cywilne ofiary działań wojennych – osoby, które wskutek wykonywania działań
 • wojennych straciły wzrok i stały się niewidome
 • osoby, które chcą oddać narządy do przeszczepu i w tym celu konieczne jest wykonanie odpowiednich badań
 • uprawnieni pracownicy lub żołnierze w zakresie leczenia urazów lub chorób, które nabyli w czasie wykonywania zadań poza granicami naszego państwa
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, których badania dotyczą leczenia odwykowego

Mimo, że skierowanie na badania nie ma terminu przydatności, warto pamiętać o jego realizacji na bieżąco. Nie warto odkładać badań na później, gdy skoro lekarz nam je zlecił, to w trosce o nasze zdrowie. Dlatego postarajmy się zrealizować jak najszybciej od chwili otrzymania go od lekarza. Nawet jeśli nie istnieje podejrzenie choroby, to lepiej mieć pewność że nic nam nie zagraża i cieszyć się dobrym zdrowiem przez długie lata. Poza tym jeśli za realizację skierowania zabierzemy się od razu, to będziemy mieć pewność że nie zapomnimy o ich wykonaniu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ